BiZ TRAININGEN

Balans in de zaak

Hoe reageert u op mensen uit balans?U bent professional en moet wetten en regels toepassen. Als gevolg hiervan worden de ontvangers direct geraakt in hun persoonlijk leven. Zij verliezen bijvoorbeeld hun werk, inkomen, woning of zelfs: hun vrijheid.

Dat is heel confronterend, en emotionele, soms heftige reacties zijn eerder regel dan uitzondering. Mensen die in de war zijn of psychisch ziek, kunnen zich door regels in het nauw gedreven voelen. Hoe respectvol en zorgvuldig u zelf ook bent.

Wanneer mensen écht uit balans zijn, kan dit zorgen voor spanningen. Vervelend en ook onveilig is het, wanneer deze spanningen op u persoonlijk worden gebotvierd. Met woorden, of zelfs met fysieke bedreigingen.

Hoe moet u hiermee omgaan? En hoe handelt u professioneel en zorgt u ervoor dat agressief gedrag afneemt, en uw veiligheid niet in gevaar komt? BiZ Trainingen helpt u hierbij.

In onze training leert u om te gaan met onvoorspelbaar gedrag. U leert hoe u de regie weer in handen krijgt. Hoe u de signalen van mogelijk agressief en emotioneel gedrag kunt herkennen. En u krijgt handvatten om met mensen uit balans om te gaan.

Krijg meer grip op de situatie. Neem contact met ons op.